วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้สมัครกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ผู้สมัครกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
นาย ไพบูลย์ เจริญพระเวช บภ. พท.ว.
หมายเลข 107 
กล้าคิด กล้าทำ จริงใจ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เจริญก้าวหน้า
 สร้างสรรค์การแพทย์แผนไทยเพื่อความยั่งยืน
เชืดชูการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน
ยกระดับบัณฑิตการแพทย์แผนไทยให้ทัดเทียมกับ
แพทย์แผนปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐ
วิชาชีพการนวดแผนไทยให้เป็นวิชาชีพแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

รับซื้อสมุนไพรทุกชนิด

รับซื่อสมุนไพรทุกชนิดจำนวนมาก

1.    ว่านชักมดลูก
2.    เถาเพชรสังฆาต
3.    ข้าวเย็นเหนือ
4.    ข้าวเย็นใต้
5.    โด่ไม่รู้ล้ม
6.    กำลังวัวเถลิง
7.    หัวแห้วหมู
8.    กระชาย
9.    และอื่นๆ
สนใจขายติดต่อ อ.ไพบูลย์
081-198-7689

ตารางฝึกอบรมเดือนเมษายน2557

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนเมษายน2557


วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2557

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอนวิชาชีพวันที่22/03/57
เรื่องการทำน้ำมันเหลือง
และงานสอนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่3วันที่30/03/57
งดกิจกรรมการเรียนเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจ
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ตารางฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557