วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนมกราคา2565

 #ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

#สมาชิกท่านใดที่สนใจการฝึกอบรมวิชาชีพการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เองและจำหน่ายเป็นรายได้เป็นอาชีพทางชมรมอนุรักษ์ฯได้เปิดอบรมให้กับท่านที่สนใจฟรีฟรีฟรีรับจำนวนจำกัดครั้งละ6คนเท่านั้น
...................................................................
............................................................................
1. ต้องผ่า่นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดมาอย่างน้อย2เข็ม(กรุณาแสดงเอกสารรับรองการฉีดด้วย)
2. จะต้องไม่มีอาการป่วยก่อนเข้ารับการอบรม
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องแสดงผลของการตรวจATKไม่น้อยกว่า48ชม.
.................................................................
1. สูตรส่วนประกอบวิธีทำอย่างละเอียดลงมือปฏิบัติจริงรายละเอียดการลงแบบฉลากผลิตภัณฑ์
2. ความรู้เรื่องกฏหมาย(อย.)ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3. การตลาดต้องทำอย่างไรขายอย่างไร
................................................................
#099-979-7897##
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ ข้อความ