วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อบรมทำยาหม่องเขียว/ยาหม่องสเลดพังพอน

 ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกฤษฎาสมุนไพรเปิดอบรมการทำยาหม่องเขียว(ยาหม่องสเลดพังพอน)


นักเรียน(สมาชิกชมรมฯ)ลงทะเบียนอบรมการทำยาหม่องสเลดพังพอน

วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา13.00น.-16.00น.

วิทยาการโดยท่านอาจารย์ไพบูลย์ 

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนผู้เข้าอบรม 15 ท่านเท่านั้น (สมาชิกชมรมสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 ท่าน)

สถานที่ร้านชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โทร อาจารย์ไพบูลย์::082-923-6195,099-979-7897
ภาพกิจกรรมอบรมทำสบู่ฟ้าทะลายโจร/ยาดมสมุนไพร

ภาพกิจกรรมอบรมการทำสบู่ฟ้าทะลายโจร/การทำยาดมสมุนไพร
ร้านภารดีสมุนไพร
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม(โซน 4 )
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อบรมทำสบู่ฟ้าทะลายโจรฟรี

 ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับร้านภารดีสมุนไพร

เปิดอบรมการทำสบู่ฟ้าทะลายโจร
ฟรี*ฟรี*ฟรี

นักเรียน(สมาชิกชมรมฯ)ลงทะเบียนอบรมการทำสบู่ฟ้าทะลายโจร
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น.-12.00น.
วิทยาการโดยท่านอาจารย์ภารดีเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านเท่านั้น (สมาชิกชมรมสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 ท่าน)
สถานที่ร้านภารดีสมุนไพร (ตลาดน้ำคลองลัดมะยมโซน 4)
โทร อาจารย์ไพบูลย์::082-923-6195,099-979-7897
+คลิกลิ้งก์เพื่อลงทะเบียน>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGFFaZ54Zj--fAa_pD94GCd_NlEgd6y5YUEhKwlXVYvT1BTA/viewform?usp=sharing