วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อบรมทำธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่ 9

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 9 วันที่  18  มิถุนายน   60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897

คลิก >>>> ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

อบรมทำธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่8

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 8 วันที่  7 พฤษภาคม  60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

อบรมทำธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่ 7

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 7 วันที่ 23 เมษายน 60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897

**ปิดการลงทะเบียนอบรมรุ่นที่7แล้วครับเนื่องจากมีสมาชิกได้ลงทะเบียนเกินจำนวนแล้วครับสำหรับท่านที่สนใจให้รอลงทะเบียนอบรมรุ่น8ครับ_ขอบคุณมากครับ**วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

สอนทำยาหม่องเขียวยาหม่องเสลดพังพอน

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตยาหม่องเขียวยาหม่องเสลดพังพอนยาหม่องพญายอ(วันอาทิตย์ที่9เมษายน2560เวลา13.00-16.00น.)ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตยาหม่องเขียวยาหม่องเสลดพังพอนสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897//สนใจลงทะเบียนคลิกลิ้งก์>>>http://doodle.com/poll/wqabkybfv4gdny9c

อบรมทำยาสีฟันผง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตยาสีฟันชนิดผง(วันอาทิตย์ที่9เมษายน2560เวลา09.00-12.00น.)ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตยาสีฟันผงสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897//สนใจลงทะเบียนคลิกลิ้งก์>>>http://doodle.com/poll/9xie5xdfvq2fg9z7วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อบรมทำยาหม่องขาว

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตยาหม่องขาววันอาทิตย์ที่19มีนาคม2560เวลา09.00-12.00น.ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตยาหม่องขาวสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897
คลิกลิ้งก์>>> ลงทะเบียนอบรมทำยาหม่อง

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่6

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 6วันที่12มีนาคม60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง(สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่)รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897


วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

อบรมทำยาดมสมุนไพรรุ่นที่36

อบรมทำยาดมสมุนไพรรุ่นที่36
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท

คลิกลิ้งก์>>http://doodle.com/poll/f83kaigxeczirtwu


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่4

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมให้ความรู้สำหรับท่านที่สนใจการทำธุรกิจ

สนใจติดต่อ อ. ไพบูลย์  099-979-7897

คนลงทะเบียนเต็มแล้วครับ