ลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรมไทย

ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย-สำหรับนักเรียนแพทย์แผนไทยที่ได้สมัครเรียนกับทางชมรมฯสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนเภสัชกรรมไทยขอให้ติดต่อกับอาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวชก่อน โทรศัพท์ 099-979-7897


คลิก   >>>> 

ถ้าไม่สามารถลงทะเบียนช่องทางนี้ได้ยังสามารถลง
ทะเบียนลิ้งก์ด้านข้างขวามือได้

ไม่มีความคิดเห็น: