วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตารางฝึกอบรม 2558


ตารางฝึกอบรม 2558

ตารางฝึกอบรมประจำเดือน สิงหาคม  2558
         
         วันเสาร์ ที่ 22  สิงหาคม 2558 เรียนการแปรรูปผลิตภัณต์ยาดมสมุนไพรในช่วงเช้า  ( มีค่าลงทะเบียน 200 บาท ) ท่านจะได้รับความรู้เรื่องการผลิตยาดมสมุนไพร จะได้สูตรและส่วนประกอบของการทำยาดมสมุนไพร   ในช‹่วงบ่ายจะมีการอบรมขายสินค้าบนมือถือเฉพาะผู้ที่ลงทะบียนแล้วเท่านั้น
         วันเสาร์ ที่ 29  สิงหาคม 2558 เรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ชนิดผงในช่วงเช้า ( มีค่าลงทะเบียน 200 บาท )   ท่านจะได้รับความรู้เรื่องการผลิตยาสีฟัน ชนิดผง จะได้สูตรและส่วนประกอบของการทำยาสีฟันชนิดผง   ในช‹่วงบ่ายจะมีการอบรมขายสินค้าบนมือถือเฉพาะผู้ที่ลงทะบียนแล้วเท่านั้น

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2558
ตารางฝึกอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2558