วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

รับซื้อสมุนไพรทุกชนิด

รับซื่อสมุนไพรทุกชนิดจำนวนมาก

1.    ว่านชักมดลูก
2.    เถาเพชรสังฆาต
3.    ข้าวเย็นเหนือ
4.    ข้าวเย็นใต้
5.    โด่ไม่รู้ล้ม
6.    กำลังวัวเถลิง
7.    หัวแห้วหมู
8.    กระชาย
9.    และอื่นๆ
สนใจขายติดต่อ อ.ไพบูลย์
081-198-7689

ตารางฝึกอบรมเดือนเมษายน2557

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนเมษายน2557