วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ ๓

ประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจะเปิดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๓ โดยจะเรียนในวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจโดยเปิดให้ลงทะเบียนและทำเอกสารมอบตัวศิษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปฐมนิเทศน์วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556เวลา 09.00 น.
สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อ โทร 086-000-8898 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น