วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

 ตารางฝึกอบรมประจำเดือน เมษายน  2558
         วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน2558 เรียนการแปรรูปผลิตภัณต์ยาดมสมุนไพร ในช่วงเช้า  ช่วงบ่ายจะมีการสอนทำแชมพูมะกรูด ท่านจะได้รับความรู้เรื่องการผลิตยาดมสมุนไพรและแชมพูมะกรูด จะได้สูตรและส่วนประกอบของการทำยาดมสมุนไพรและแชมพูมะกรูด
         วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 เรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือตระไคร้หอม ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะมีการสอนทำบาลม์สมุนไพรแก้หวัด  ท่านจะได้รับความรู้เรื่องการผลิตเกลือตระไคร้หอมและบาลม์สมุนไพรแก้หวัด จะได้สูตรและส่วนประกอบของการทำเกลือตระไคร้หอมและบาลม์สมุนไพรแก้หวัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น