วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมดูสมุนไพร-ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่  1 
ที่เรียนวันอาทิตย์ที่  30  กันยายน  2555
เวลา  14.30 น.
ทางอาจารย์จะพานักเรียนแทย์แผนไทย
ไปดูสมุนไพรต่างๆที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ขอให้นักเรียนแพทย์แผนไทยรุ่น 1
และที่ได้ลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น